Anpassade städutbildningar

Anpassade städutbildningar

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i handhavande och effektivt användande av de maskiner och system vi saluför men också i gällande regelverk för städ- och renhållningsbranschen. Vi anpassar utbildningen så att den på bästa sätt uppfyller de behov ni har.