Skurmaskiner och kombimaskiner

Skur- & kombimaskiner

Skurmaskiner Kombimaskiner

Golvskurmaskiner för de stora golvytorna

Vi har ett brett utbud av skur- och kombimaskiner från bland annat Taski, Nilfisk och Hako. Golvskurmaskinerna är kraftfulla proffsmaskiner av hög kvalité som täcker alla behov och golvytor.

Titta gärna närmre på skurmaskinerna i vår butik på Ronnebyvägen 3A i Karlskrona, eller kontakta oss för mer information.

Tak- och fasadrengöring

Tak & fasad

Grön-Fri takrekgöring påväxt

Effektivt och varaktigt skydd mot takpåväxt av mossa, alger och lav

Tänk att slippa påväxt av alger och lav på sitt tak och på sin fasader. Att gångplattor, murar, staket och plank är fräscha år efter år. Och att få njuta av en ren och snygg markis. Då är Grön-Fri produkten du behöver.

Användningsområden Grön-Fri

Grön-Fri fungerar utmärkt på alla typer av ytor som bland annat tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier, med mera.

Egenskaper

Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter cirka två år. På målade vertikala ytor som till exempel fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På exempelvis tak tar det generellt upp till fyra år innan ny påväxt syns igen. På utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Bruksanvisning

Spraya eller pensla Grön-Fri på ytan så den blir blöt. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas, då de kan ta skada. Uppsamlat regnvatten från tak behandlade med Grön-Fri bör inte användas till bevattning eller släppas ut i trädgårdsdammar. Torra sugande ytor kan fuktas med vatten cirka en timme före behandling för att minska åtgången av Grön-Fri. Vid behandling av tak ska mossa tas bort i förväg. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.

Mer information om Grön-Fri hittar du på vår produktsida.

Se gärna vår demo på PT Professionals Youtubekanal.

Ångrengöring

Ångtvätt

Rengåring med Tecnovap ångtvätt i simhall

Rengöring med ångtvätt – 100 % rent

Ånga är en oöverträffad metod för miljövänlig rengöring på djupet. PT Professional samarbetar med företaget Tecnovap som finns i över 70 länder och som är störst i världen på hygienisk, miljövänlig och effektiv rengöring med ånga. Tecnovaps ångtvättar är speciellt framtagna för professionella användare och tack vare marknadens största utbud har vi en ångtvätt för snart sagt varje behov.

Därför är ånga så bra för rengöring

Ångtvättar använder torr och överhettad ånga under tryck. Fördelarna är flera; torr ånga efterlämnar mycket små mängder vatten, överhettad ånga innebär att den höga temperaturen (kokpunkt från 160°C) öppnar upp porerna i underlaget och därmed kommer åt att lösgöra också djupt sittande och ingrodd smuts samt att det höga trycket blåser bort den lösgjorda smutsen.

Kemikaliefritt och miljövänligt

Du får därmed ett absolut rent resultat och dessutom en desinficerad yta på köpet. Mikroorganismer som bakterier och virus samt kvalster, löss och loppor elimineras effektivt. Ångtvättar rengör också ytor där traditionell städning går bet som till exempel sanering av klotter och tuggummi. Med en ångtvätt från Tecnovap är det slut på skrymslen, vrår, svåra fläckar, trånga, smala och omöjliga utrymmen som inte går att rengöra.

Rengöring med ånga är dessutom miljövänligt eftersom det bara är vanligt kranvatten som fylls på i maskinen. Förutom att miljön skonas så kan städkemikalierna minimeras, eller till och med uteslutas helt.

Tecnovap ångtvättar erbjuder alltså optimal djuprengöring istället för bara ytstädning, något som dessutom kan göras miljövänligt och i många fall även helt kemikaliefritt.

Mer information om Tecnovaps ångtvättar hittar du på vår produktsida.

Höghöjdsstädning med SpaceVac

Höghöjdsstädning

Höghöjdsstädning SpaceVac PT Professional

Marknadens smartaste system för höghöjdsstädning

SpaceVac är ett helt nytt sätt att tänka när det gäller rengöring på hög höjd. Systemet opereras från marknivå, vilket eliminerar alla behov av dyr liftutrustning för att komma åt. Med en räckvidd på upp till hela 16 meter är SpaceVac idealiskt för industrilokaler, varuhus, offentliga miljöer, idrottshallar, med mera. Det fungerar också utmärkt utomhus för rengöring av exempelvis takpartier och hängrännor.

Spara tid, pengar och personal

Traditionell städning av ytor på hög höjd är problematiskt och förknippat med oangenäma kostnader, risk för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten. SpaceVac höjdstädsystem effektiviserar rengöring av svårtillgängliga ytor jämfört med traditionella metoder. Vi minimerar dyra omkringkostnader och ni slipper störande liftsystem och avspärrningar. En person kan på egen hand sköta utrustningen och städa stora ytor på kort tid.

Viktigt att städa på höga höjder

Skitiga ytor och damm på höga höjder syns kanske inte, men det kan till exempel äventyra hygienen i lokaler med livsmedelsrelaterad verksamhet och öka brand- och explosionsrisken. Ventilationssystem är också ett exempel där kontinuerlig rengöring är viktig för att undvika negativ påverkan av arbetsmiljön, i synnerhet för allergiker.

Detta bekräftas också av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Där rekommenderar man att storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar, med mera.

Idealiskt för rengöring inomhus och utomhus på höga höjder

SpaceVac är idealiskt för industrilokaler, varuhus, offentliga miljöer, idrottshallar, med mera. Men också för rengöring av hängrännor och takpartier utomhus. Systemet är säkert och ni kan helt bortse från risken för fallolyckor.

Höghöjdsstädning med SpaceVac

Låg vikt och hög flexibilitet för städning på höga höjder

Med ett brett utbud av olika rör och munstycken rengör vi effektivt alla typer av svåråtkomliga ytor på väggar och i tak och sugeffekten är lika stark när vi arbetar med den maximala räckvidden, som på ett kortare avstånd. Rören är tillverkade i ett kompositmaterial som är ultralätt, samtidigt som det är vridstyvt och inte svajar.

Smarta hjälpmedel för höghöjdsstädning

Personer som själva använder SpaceVac i sina arbeten har hjälpt oss att ta fram smarta hjälpmedel för att underlätta användningen av SpaceVac. Bland annat SpaceSuit, ett ryggstativ som hjälper dig att balansera och avlasta vikten när du arbetar. Men också de smarta spegelglasögonen som gör att du inte hela tiden behöver stå med böjd nacke och titta upp under längre arbetspass.

Trådlös kamera och monitor

Videosystemet ger oss exakt överblick av arbetet och säkerställer att ytorna blir ordentligt rengjorda. Med hjälp av mörkerseendefunktionen med IR-teknik klarar vi också områden med dåliga ljusförhållanden. Videomaterialet kan också sparas och lagras vid behov.

Också utmärkt som inspektionsutrustning

Det medföljande videosystemet kan också enkelt användas för att inspektera svårtillgängliga utrymmen. Med hjälp av en teleskopisk ultralätt kolfiberstång som vi fäster videokameran på kan vi inspektera t ex utrymmen på höga höjder, ventilationstrummor, brunnar, etc. Även här kan vi spela in materialet för att granska i efterhand och arkivera.

Mer information om SpaceVac hittar du på vår produktsida.

På vår Youtubekanal kan du se flera filmer om SpaceVac.

Mer information

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilationsrengöring

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, mm 

Folkhälsomyndighetens direktiv för egenkontroll av inomhusmiljön i skolan 

Seminariepresentation PT Professional om höghöjdsstädning på Städmässan på Elmia i Jönköping