Z-Water för professionell städning och tvätt

Professionell användning av Z-Water
– för städ och tvätt

Vid professionell städning och tvätt är det viktigt att känna till hur rengöringsmedlet används på ett korrekt sätt. Dels för att få ett så bra resultat som möjligt, men också för att inga restprodukter ska lämnas kvar på städytor och i textilier. Vi vill heller inte göra skada på grund av handhavandefel. Tänk därför på följande när du använder Z-Water och andra rengöringsmedel:

  1. Ett rengöringsmedel avlägsnas alltid från städytan tillsammans med den upplösta smutsen. Något som sker genom att torka av med exempelvis en mikrofiberduk, eller med en mopp. Du lämnar alltså aldrig kvar ett rengöringsmedel på en yta som rengörs. Över huvud taget så häller, eller sprayar, du aldrig på ett rengöringsmedel för att sedan låta det vara kvar längre än den tid medlet behöver för att verka. Medlet ska alltid avlägsnas tillsammans med smutsen. När det gäller textilier så ska dessa sköljas (gäller tvätt), eller blötas upp (exempelvis tygsoffor och liknande) för att sedan torkas så torra som möjligt med rena mikrofiberdukar.
  2. Använd rätt mängd och rätt koncentration. Detta gäller alla rengöringsmedel, inklusive Z-Water. Använd alltså inte ett för kraftigt rengöringsmedel för ändamålet, och häll inte på mer än vad som behövs för att få bort smutsen.

I vilka situationer är Z-Water inte lämpligt att använda?

Z-Water är fantastiskt bra på många olika sätt, men det är inget magiskt rengöringsmedel som fungerar till precis allt. Om du vill få bort exempelvis inbränd mat, kalkavlagringar, färgfläckar, tjocka lager av ingrott fett, asfaltsfläckar och övrig hårt sittande smuts, kan du i vissa fall behöva komplettera med ett annat rengöringsmedel.
Var försiktig när du rengör obehandlad aluminium, vaxade ytor, liksom vissa känsliga plast- och gummimaterial. Och precis som när det gäller andra textiltvättmedel bör du också vara försiktig när du använder Z-Water för att tvätta textilier och plagg som består av ull, silke och läder, liksom textilier med starka färger. Var också noga med att använda rätt program på tvättmaskinen.

Sinners cirkel

Sinners Cirkel Städning rengöring Z-Water

Bra att känna till i städsammanhang är också Sinners cirkel. En modell över vilka faktorer som påverkar resultatet vid rengöring. Dessa består av:

  • Kemikalier
  • Tid
  • Temperatur
  • Mekanisk verkan

Kemikalier är främst till för att lösa upp smuts och få smutsen att släppa från en yta. Men, det behöver också verka en viss tid för att kunna göra sitt jobb. Verkningstiden skiljer sig åt mellan olika rengöringsmedel, varför det viktigt att känna till ett rengöringsmedels verkningstid. Den kan också skilja beroende på hur hårt smutsen sitter. Att låta ett medel verka för kort tid försämrar den rengörande effekten. Att låta det verka för länge, kan i värsta fall orsaka skador.

Temperaturen påverkar också hur rent det blir. Varmt vatten är effektivare än kallt vatten, med vissa undantag. Men även här är det viktigt att tänka sig för. För varmt vatten kan skada ytor och textilier, för kallt vatten kan försämra den rengörande effekten. Så se till att använda rätt temperatur utifrån vad som ska rengöras.

Till sist får vi även bort smuts med mekanisk verkan. Alltså genom att gnugga med en mikrofiberduk, mopp, skursvamp, borste eller liknande. Dock gäller det att använda sig av rätt hjälpmedel. Till exempel kan en för grov svamp eller borste orsaka repor och andra skador på en känslig yta. Ta därför hänsyn till vad som ska rengöras och välj sedan rätt produkt för ändamålet.

Med kunskap om dessa fyra grundläggande faktorer kan vi effektivt, snabbt och skonsamt rengöra städytor och textilier.