Z-Water och Agenda 2030

Uppfyll Agenda 2030 med Z-Water

Agenda 2030 består av 17 globala mål som är satta av FN för att skapa en hållbarare värld för oss alla att leva i. Några av de viktiga målen är människors hälsa, miljön och klimatet. Det handlar bland annat om oförstörda vatten i våra åar, sjöar och hav. Att inga miljögifter och farliga kemikalier ska släppas ut i naturen, liksom att människor inte ska utsättas för sådant som kan skada deras hälsa. Men också om att minska utsläppen av de växthusgaser som påverkar klimatet.

Vi är helt övertygad om att Z-Water är ett steg i rätt riktning för att nå dessa mål. Det är nämligen ett revolutionerande tvätt- och rengöringsmedel som till mer än 99 procent består av vanligt vatten. Det sprider inga miljögifter i naturen, avger inga hälsovådliga sprayångor som kan skada människors hälsa och det går att tillverka med betydligt mindre klimatpåverkan än traditionella tvättmedel och rengöringsmedel. Detta samtidigt som det verkligen fungerar och är effektivt mot smuts och fett (läs om studie här).

FN:s globala mål och Z-Water

Hälsa | mål 3

En av de allra viktigaste egenskaperna med Z-Water är att det inte avger några hälsovådliga sprayångor/aerosoler när det används (Utlåtande inandning Z-Water). Eftersom det heller inte innehåller några parfymer och färgämnen är det mycket lämpligt för personer med allergier och/eller andningsproblem. Z-Water är också helt harmlöst att få på sig och alltså mycket skonsamt mot användaren.

Miljö | mål 6,14, 15

Efter användning förvandlas Z-Water till pH-neutralt vatten igen. Det är en av Z-Waters fördelaktiga egenskaper. Medlet i sig släpper alltså inte ifrån sig några miljögifter eller skadliga ämnen som kan påverka människor, djur och natur på ett negativt sätt. Z-Water är därför godkänd som Svanenmärkt produkt (Nordisk miljömärkningslicens Z-Water).

Klimat & hållbarhet | mål 9, 13, 11, 12

Z-Water kan tillverkas i en verksamhet med en Z-Water Generator. Det betyder mindre inköp av tvätt- och rengöringsmedel, vilket i sin tur innebär färre transporter. Något som resulterar i minskade utsläpp av bland annat CO2.

Samma förvaringskärl kan också återanvändas om och om igen. Z-Waters unika egenskaper har även visat sig vara skonsamma mot städmaskiner och tvättmaskiner, vilket gör att dessa kräver mindre underhåll, färre reparationer och att de håller längre.