Sidor

Luftrening

Luftrening inomhus

Få renare luft inomhus med Clean Air

PHI luftbehandlingssystem från Clean Air har bidragit med innovativa och effektiva lösningar i mer än två decennier. Clean Air är ett komplett luftreningssystem. Till skillnad från enkel och oftast ineffektiv filtrering, skapar Clean Airs unika PHI (Photohydroionization) en avancerad och helt ofarlig oxidationsprocess som gör att dålig lukt och oönskade mikrobiella ämnen återgår till syre, vatten och koldamm.

Photohydroinonization är en katalytisk oxidering, som är både mögelförebyggande, lukteliminerende och ett mycket effektivt sätt att säkra mikrobiell luftkontroll och eleminering av luftburna virus och bakterier. Processen avlägsnar dålig lukt och odörer.

Tar bort dålig lukt

Tekniken har den fördelen att den är helt ofarlig till skillnad från andra system där man t ex använder sig av ozon. Man kan helt riskfritt vistas i samma rum där Clean Airs luftreningsprocess samtidigt pågår, vilket gör tekniken lättarbetad, säker och kostnadseffektiv. Tyvärr är det många av oss som bor eller arbetar i utrymmen med ohälsosam luftkvalité. Det finns ofta brister i luftkvalitén i t ex bostäder, kontor, skola/förskola och inom vården.

Clean Air erbjuder lösningar för alla luftkvalitetsproblem i inomhusmiljö. I alla utrymmen finns svampar, bakterier, sporer, virus, och lukter. När antalet av dessa organismer överstiger en osund nivå, uppstår problem med luftkvalitén. Dålig lukt, ohälsosamma gaser, mögel och bakterier kan snabbt ställa till problem med hälsa och trivsel i t ex hyresfastigheter, och klagomålen kan snabbt bli många. Då är luftrening med oxidation lösningen. Med PHI luftbehandlingssystem från Clean Air uppnås ofta en 99-procentig minskning redan inom 24 timmar.

Grönfri tak & fasad

Grön-Fri tar bort alger mossa påväxt PT Professional

Rena tak utan alger, mossa och påväxt

Alger, mossa och lav växer fast på ditt tak och du kan varken sopa, skrapa, spola eller tvätta bort påväxten med ett varaktigt resultat. Deras mikroskopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa igen. Risken är dessutom stor att du gör mer skada än nytta med dina försök att få bort påväxten på mekanisk väg eller med hjälp av högtryckstvätt.

Får ditt tak att hålla längre

Om man väljer att inte göra något är risken stor att påväxten skadar takpannorna. Mossa och lav binder fukt och i och med att taket då står i ständig kontakt med väta kommer vatten till slut att sugas in i takpannorna. Därefter är det en tidsfråga innan frosten orsakar sprickor med läckage som resultat. Regn och smältvatten når undertaket som kan ge röta i läkt, sämre bärighet och vatten kan tränga igenom undertaket och man riskerar fukt- och mögelskador.

Miljövänlig takrengöring

Med Grönfri får man ett bestående skydd. Vår metod stryper näringstillgången och tar bort förutsättningarna för överlevnad för alger, mossa och lav. Utan näring försvinner påväxten efterhand. Vår produkt är dessutom biologiskt nedbrytningsbar och vid korrekt hantering helt ofarlig för människor och djur.

Vi hjälper dig med Grön-Fri

Dock får man vara tålmodig eftersom resultatet inte syns omgående. Metoden är långtidsverkande och alger, mossa och lav dör omgående. Dock tar det mellan ett och två år innan påväxten har lösts upp, förmultnat och sköljts bort av väder och vind. Köp produkten av oss så hjälper vi dig med kunskap och utrustning att utföra behandlingen själv eller förmedlar vi kontakt med en Grönfri-entreprenör som gör jobbet åt dig.

Se gärna vår demofilm.