Sidor

SpaceVac-paket

SpaceVac höghöjdsstädning

Prisbelönat system för höghöjdsstädning


SpaceVac är ett unikt och prisbelönat höghöjdstädsystem som passar perfekt för lokaler inom alla branscher och som effektiviserar höjdstädningsarbeten markant jämfört med traditionella metoder. Systemet är optimerat för arbetshöjder på 2-20 meter.

Säker, snabb och tidsbesparande städning på höga höjder

Med SpaceVac höjdstädsystem blir det enklare, säkrare, snabbare och kostnadseffektivare när det kommer till höghöjdsstädningsarbeten både inomhus och utomhus. Systemet är utbyggbart och anpassningsbart för mängder med olika förhållanden. Det finns också anpassat för höghöjdsstädning i brand- och explosionsfarliga miljöer.

Viktiga fördelar med SpaceVac

  • Lättanvänt, vem som helst kan lära sig att hantera systemet
  • En person kan transportera, montera och sköta utrustningen på egen hand
  • Tidsbesparande
  • Reducerar behovet av driftsstopp i en verksamhet
  • Städning kan ske mera regelbundet
  • Eliminerar fallolyckor helt
  • Kostnadsbesparande