Sidor

Höghöjdsstädning

Hyr SpaceVac för höghöjdssädning

Hyr höghöjdsstädningsystem

Vi har kombinerade SpaceVac-paket för städning både inom- och utomhus med totalt åtta munstycken för olika ändamål och en räckvidd på upp till 16 meter. Slang- och rördiameter 50 mm.

Här kan du läsa mer om SpaceVac. Vårt prislönta system för städning på höga höjder.

SpaceVac-paket

SpaceVac höghöjdsstädning

Prisbelönat system för höghöjdsstädning


SpaceVac är ett unikt och prisbelönat höghöjdstädsystem som passar perfekt för lokaler inom alla branscher och som effektiviserar höjdstädningsarbeten markant jämfört med traditionella metoder. Systemet är optimerat för arbetshöjder på 2-20 meter.

Säker, snabb och tidsbesparande städning på höga höjder

Med SpaceVac höjdstädsystem blir det enklare, säkrare, snabbare och kostnadseffektivare när det kommer till höghöjdsstädningsarbeten både inomhus och utomhus. Systemet är utbyggbart och anpassningsbart för mängder med olika förhållanden. Det finns också anpassat för höghöjdsstädning i brand- och explosionsfarliga miljöer.

Viktiga fördelar med SpaceVac

  • Lättanvänt, vem som helst kan lära sig att hantera systemet
  • En person kan transportera, montera och sköta utrustningen på egen hand
  • Tidsbesparande
  • Reducerar behovet av driftsstopp i en verksamhet
  • Städning kan ske mera regelbundet
  • Eliminerar fallolyckor helt
  • Kostnadsbesparande