Sidor

Anpassade städutbildningar

Anpassade städutbildningar

Anpassade städutbildningar

Vill du lära dig att bli bättre på att städa och att använda olika städmaskiner? Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i handhavande, effektivt användande och skötsel av de städmaskiner och system vi saluför men också i gällande regelverk för städ- och renhållningsbranschen. Vi anpassar utbildningen så att den på bästa sätt uppfyller de behov ni har.