Sidor

Höghöjdsstädning med SpaceVac

Höghöjdsstädning

Höghöjdsstädning SpaceVac PT Professional

Marknadens smartaste system för höghöjdsstädning

SpaceVac är ett helt nytt sätt att tänka när det gäller rengöring på hög höjd. Systemet opereras från marknivå, vilket eliminerar alla behov av dyr liftutrustning för att komma åt. Med en räckvidd på upp till hela 16 meter är SpaceVac idealiskt för industrilokaler, varuhus, offentliga miljöer, idrottshallar, med mera. Det fungerar också utmärkt utomhus för rengöring av exempelvis takpartier och hängrännor.

Spara tid, pengar och personal

Traditionell städning av ytor på hög höjd är problematiskt och förknippat med oangenäma kostnader, risk för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten. SpaceVac höjdstädsystem effektiviserar rengöring av svårtillgängliga ytor jämfört med traditionella metoder. Vi minimerar dyra omkringkostnader och ni slipper störande liftsystem och avspärrningar. En person kan på egen hand sköta utrustningen och städa stora ytor på kort tid.

Viktigt att städa på höga höjder

Skitiga ytor och damm på höga höjder syns kanske inte, men det kan till exempel äventyra hygienen i lokaler med livsmedelsrelaterad verksamhet och öka brand- och explosionsrisken. Ventilationssystem är också ett exempel där kontinuerlig rengöring är viktig för att undvika negativ påverkan av arbetsmiljön, i synnerhet för allergiker.

Detta bekräftas också av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Där rekommenderar man att storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar, med mera.

Idealiskt för rengöring inomhus och utomhus på höga höjder

SpaceVac är idealiskt för industrilokaler, varuhus, offentliga miljöer, idrottshallar, med mera. Men också för rengöring av hängrännor och takpartier utomhus. Systemet är säkert och ni kan helt bortse från risken för fallolyckor.

Höghöjdsstädning med SpaceVac

Låg vikt och hög flexibilitet för städning på höga höjder

Med ett brett utbud av olika rör och munstycken rengör vi effektivt alla typer av svåråtkomliga ytor på väggar och i tak och sugeffekten är lika stark när vi arbetar med den maximala räckvidden, som på ett kortare avstånd. Rören är tillverkade i ett kompositmaterial som är ultralätt, samtidigt som det är vridstyvt och inte svajar.

Smarta hjälpmedel för höghöjdsstädning

Personer som själva använder SpaceVac i sina arbeten har hjälpt oss att ta fram smarta hjälpmedel för att underlätta användningen av SpaceVac. Bland annat SpaceSuit, ett ryggstativ som hjälper dig att balansera och avlasta vikten när du arbetar. Men också de smarta spegelglasögonen som gör att du inte hela tiden behöver stå med böjd nacke och titta upp under längre arbetspass.

Trådlös kamera och monitor

Videosystemet ger oss exakt överblick av arbetet och säkerställer att ytorna blir ordentligt rengjorda. Med hjälp av mörkerseendefunktionen med IR-teknik klarar vi också områden med dåliga ljusförhållanden. Videomaterialet kan också sparas och lagras vid behov.

Också utmärkt som inspektionsutrustning

Det medföljande videosystemet kan också enkelt användas för att inspektera svårtillgängliga utrymmen. Med hjälp av en teleskopisk ultralätt kolfiberstång som vi fäster videokameran på kan vi inspektera t ex utrymmen på höga höjder, ventilationstrummor, brunnar, etc. Även här kan vi spela in materialet för att granska i efterhand och arkivera.

Mer information om SpaceVac hittar du på vår produktsida.

På vår Youtubekanal kan du se flera filmer om SpaceVac.

Mer information

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilationsrengöring

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, mm 

Folkhälsomyndighetens direktiv för egenkontroll av inomhusmiljön i skolan 

Seminariepresentation PT Professional om höghöjdsstädning på Städmässan på Elmia i Jönköping