Sidor

Luftrening

Luftrening inomhus

Få renare luft inomhus med Clean Air

PHI luftbehandlingssystem från Clean Air har bidragit med innovativa och effektiva lösningar i mer än två decennier. Clean Air är ett komplett luftreningssystem. Till skillnad från enkel och oftast ineffektiv filtrering, skapar Clean Airs unika PHI (Photohydroionization) en avancerad och helt ofarlig oxidationsprocess som gör att dålig lukt och oönskade mikrobiella ämnen återgår till syre, vatten och koldamm.

Photohydroinonization är en katalytisk oxidering, som är både mögelförebyggande, lukteliminerende och ett mycket effektivt sätt att säkra mikrobiell luftkontroll och eleminering av luftburna virus och bakterier. Processen avlägsnar dålig lukt och odörer.

Tar bort dålig lukt

Tekniken har den fördelen att den är helt ofarlig till skillnad från andra system där man t ex använder sig av ozon. Man kan helt riskfritt vistas i samma rum där Clean Airs luftreningsprocess samtidigt pågår, vilket gör tekniken lättarbetad, säker och kostnadseffektiv. Tyvärr är det många av oss som bor eller arbetar i utrymmen med ohälsosam luftkvalité. Det finns ofta brister i luftkvalitén i t ex bostäder, kontor, skola/förskola och inom vården.

Clean Air erbjuder lösningar för alla luftkvalitetsproblem i inomhusmiljö. I alla utrymmen finns svampar, bakterier, sporer, virus, och lukter. När antalet av dessa organismer överstiger en osund nivå, uppstår problem med luftkvalitén. Dålig lukt, ohälsosamma gaser, mögel och bakterier kan snabbt ställa till problem med hälsa och trivsel i t ex hyresfastigheter, och klagomålen kan snabbt bli många. Då är luftrening med oxidation lösningen. Med PHI luftbehandlingssystem från Clean Air uppnås ofta en 99-procentig minskning redan inom 24 timmar.