Sidor

Lumitester Smart

Lumitester PT Professional

Lumitester Smart och LuciPac A3, mäter renhet på städytor

Mäter städresultat på några sekunder

  • Mäter A3 (summan av ATP, AMP och ADP)

  • Perfekt för egenkontroll av städresultat

  • Provsvaret är klart på 10 sekunder

  • Kan lagra upp till 2000 mätningar

  • Överföring av data via kabel eller Bluetooth

  • Liten och lätt enhet

Undermålig rengöring i känsliga miljöer som förskolor, matsalar, toaletter och våtutrymmen, med flera, kan på väldigt kort tid ge upphov till oönskad bakterietillväxt. Då är traditionell odling av mikroorganismer är en alltför långsam teknik för hygienkontroll.

Hur vet man att det är rent när man har städat?

Med Lumitester Smart får man svar omgående, på bara några sekunder mäter den mängden A3. Liknande produkter på marknaden klarar endast att mäta ATP men med Lumitester Smart, som också mäter AMP och ADP, får man betydligt tillförlitligare provsvar. Enheten är liten och mätningarna utförs direkt på plats.

Vad är A3 och vad är ATP, AMP och ADP?

A3 är vår gemensamma benämning för ATP (adenosintrifosfat), AMP (adenosindifosfat) och ADP (adenosinmonofosfat). ATP finns i alla levande celler, när en cell dör bryts ATP ner till ADP och AMP. A3 är därför en tillförlitlig indikator på organiska föroreningar, till exempel livsmedelsrester. Organiska föroreningar ger näring till bakterier och ökar därmed risken för tillväxt av skadliga bakterier. Genom att mäta A3, som indikerar på både levande och döda celler får man en mycket tillförlitligare mätmetod än med en ATP-mätare som bara indikerar på levande celler.

Hur testar man hur ren en städyta är?

LuciPac A3 är svabbar/mätstickor med vilka man tar prov på objektet (ytor eller vätskor) som ska kontrolleras, och mäter sedan med hjälp av Lumitester Smart. Redan efter tio sekunder är provsvaret klart och kan sparas i mätenheten som kan lagra upp till 2 000 mätresultat. Resultaten kan sedan enkelt föras över till dator för vidare bearbetning.

Varför kontrollmäta?

Eftersom organiska föroreningar som är kvar efter städning kan ge upphov till tillväxt av skadliga bakterier är det viktigt att veta om städinsatserna är tillräckliga. Detta är särskilt viktigt i känsliga utrymmen för till exempel vård, livsmedelshantering och förskoleverksamhet. Med Lumitester Smart utför man enkelt löpande egenkontroll av städningen och får direkt besked om städrutinerna är bra nog.
Metoden kan också användas för att utvärdera nya städmetoder, utbilda städpersonal och ge inköpare och leverantörer av städtjänster ett objektivt mått på vilken städnivå man avser att komma överens om.