Sidor

Varför hyra?

Hyra städmaskiner PT Professional

Hyr städmaskiner av oss

Om du är ute efter funktionen i utrustningen och inte ägandet, samt att du vill ha möjlighet att enkelt kunna uppgradera, förändra eller byta utrustningen under avtalstiden, är hyra optimalt. Genom hyra får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På detta sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas därför inte negativt.

Varför ska jag välja hyra?

När du hyr din städ- och rengöringsutrustning behöver du varken binda kapital eller anstränga din likviditet. Dina likvida medel kan användas till andra ändamål. Leasepro äger utrustningen och du hyr den. Utrustningen blir ingen tillgång i din balansräkning eftersom hyresgivaren står som ägare och du behöver inte belasta företagets skuldkonto. En gynnsam följd av att du hyr din utrustning blir därmed positiva effekter på soliditeten.

Hur?

Leasepro köper utrustningen och överlåter nyttjanderätten till dig. Vi kommer överens om en avtalstid som passar för den funktion ni efterfrågar, normalt mellan 24 och 60 månader. Hyran beräknas normalt efter annuitetsmetoden, vilket innebär att du har samma månadskostnad hela avtalstiden. Hyran kan även inkludera en bra allriskförsäkring som täcker alla oförutsedda händelser såsom stöld, brand, vattenskada, maskinskada etc.

Vad händer efter avtalstidens slut?

Tre månader innan hyresavtalet når sitt slutdatum är det dags att besluta sig för vad som ska ske med utrustningen. Vanligtvis returneras den gamla utrustningen och ny utrustning hyrs. Du kan även förlänga hyresavtalet till en reducerad hyra.

Miljöpolicy

PT Professional hälsa miljö Agenda 2030 Svanenmärkning

PT Professionals miljöpolicy

PT Professional följer gällande miljölagstiftning och andra krav och strävar också efter att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser på de områden där det är möjligt. Vi arbetar aktivt för att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete och för att minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre kemikalier.

Vi väljer miljövänliga städprodukter

Vi strävar efter att arbeta i förebyggande syfte och vi betonar vikten för våra medarbetare att ta största möjliga hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt. Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar efter att använda så stor del miljömärkta och Svanenmärkta produkter i verksamheten som är möjligt och lägger stor vikt vid att försöka påverka och styra våra kunder att göra miljösmarta val när de väljer system och produkter.

Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Finansiering

Finansiering köp hyra städprodukter PT professional

Vi kan finansiera ditt köp av städutrustning

Vi kan erbjuda flera olika betalningsalternativ för att finansiera lösningen på era behov när det gäller städutrustning, städmaskiner, liksom rengöringsmedel och andra förbrukningsvaror. Allt från rent köp, till leasing och hyra.

Demofilmer

Filmer om städning och rengöring

Vill du se hur våra städmaskiner fungerar och hur de kan vara till nytta för er verksamhet? Vill du ha tips och tricks från proffsen på hur du effektivast och enklast städar ditt badrum, köket eller putsar dina fönster?

Nya städfilmer hela tiden

På vår Youtubekanal fyller vi kontinuerligt på med både demofilmer som demonstrera hur våra städmaskiner fungerar och filmer där du kan få generella tips på tillvägagångssätt när det gäller rengöring och städning, liksom städutrustning som förenklar din vardag.

För att se alla våra videofilmer, besök vår Youtube-kanal. Eller, titta på ett urval här under.

Z-Water för rengöring och tvätt

Z-Water kundomdömen

Tecnovap ångtvättar

SpaceVac Höghöjdsstädning

Städskolan

Övriga filmer

Vill du se fler filmer? Ta en titt på vår Youtube-kanal!

Webbshop

Köp rengöringsprodukter smart och enkelt på nätet

I PT Professionals webbshop kan du köpa mängder med bra alternativ på städmaterial, städmaskiner och rengöringsmedel för både företaget och för hemmet. Allt från skurmaskiner, dammsugare och ångtvättar – till rengöringsmedel, avkalkningsmedel, fönsterputs, men också microfiberdukar, svampar, borstar moppar och allt annat som rör städning. Allt till bra priser.

Varorna finns också i vår butik på Ronnebyvägen 3A i Karlskrona. Klicka nedan för att komma direkt till vår nätbutik med städmaterial.

PT Professional

PT Professional personal

Städprodukter och tjänster med fokus på kvalitet och kundnytta

PT Professional startade i Karlskrona 2015 och vår affärsidé är att erbjuda det bästa som finns inom professionell städ- och renhållningsutrustning. Vi tillhandahåller lösningar och system som på ett kostnadseffektivt, smart och säkert sätt löser våra kunders behov.

Vi erbjuder olika finansieringsalternativ som köp, leasing eller hyra. I vår butik i Karlskrona lagerför vi förbrukningsartiklar och har visningsex på de flesta städsystem i vårt sortiment. PT Professional arrangerar också generella och kundanpassade utbildningar på våra städsystem och på gällande regelverk som rör städ och renhållning.

Vi kan hjälpa er med städning

Vi kan hjälpa er med den förbättring ni behöver av er städning, lokalvård, städutrustning, utbildning med mera. Vi hjälper er också till med kvalitetskontroll för att ni ska få ett kvitto på att ni uppnått den förbättring ni hade som målsättning.

Självklart följer vi det som regleras i konsumentköplagen och köplagen och när det gäller specifikationer för produkterna vi saluför hänvisar vi till produktinformation och säkerhetsdatablad på respektive tillverkares webbplats.