Sidor

SRY bas

Städutbildning SRY Bas

Servicebranschens Yrkesnämnd

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

Anpassade städutbildningar

Anpassade städutbildningar

Anpassade städutbildningar

Vill du lära dig att bli bättre på att städa och att använda olika städmaskiner? Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i handhavande, effektivt användande och skötsel av de städmaskiner och system vi saluför men också i gällande regelverk för städ- och renhållningsbranschen. Vi anpassar utbildningen så att den på bästa sätt uppfyller de behov ni har.